OTVORENÉ     26. až 28. december     OTVORENÉ
ZATVORENÉ     24. až 25. december, 30. december a 1. január     ZATVORENÉ

Motokáry Holíč

Pravidlá

Základom Vašej zábavy na motokárach je bezpečnosť.

Preto je treba dbať na určité pravidlá slušného správania k ostatným účastníkom a taktiež sami k sebe. Vždy dbajte na pokyny obsluhy motokár.

Podstatou tejto zábavy je “fair play“.

Každý zákazník je povinný pri vstupe do motokárovej haly zoznámiť sa s pravidlami bezpečnej jazdy na motokárach. Prevzatím motokár k jazde, zákazník potvrdzuje, že bol s týmito zásadami oboznámený a zaväzuje sa k ich dodržiavaniu.

Každý jazdec na motokáre jazdí na vlastnú zodpovednosť (za bezpečnosť detí zodpovedá zákonný zástupca, alebo osoba staršia 18 rokov) a je povinný sa nechať pred jazdou poučiť obsluhou o spôsobe ovládania zapožičanej motokáry a  dodržiavaní zásad na motokárovej dráhe.

 • Jazda pod vplyvom alkoholu a omamných látok je prísne zakázaná.
 • Používať ochrannú prilbu a hygienickú kuklu je povinné. Ochrannú prilbu obdržíte v depe od obsluhy, hygienickú kuklu si môžete zakúpiť u obsluhy baru.
 • Jazda v protismere je prísne zakázaná.
 • Nepreceňovať svoje schopnosti, zvoliť si takú rýchlosť, pri ktorej ste schopný stroj bezpečne ovládať.
 • Zabrániť kolízii, pri ktorej by mohlo prísť k ohrozeniu zdravia alebo zariadenia požičovne.
 • Počas jazdy sa nesmie narážať do iných jazdcov, vytláčať ich z trate, či ich iným spôsobom ohrozovať, nekľučkovať, nemeniť prudko stopu jazdy (pri nedodržaní pravidiel, bude jazdec odstavený čiernou zástavou).
 • Uvoľniť dráhu rýchlejšiemu jazdcovi k bezpečnému predbiehaniu.
 • Na pokyn obsluhy prerušiť alebo ukončiť jazdu pomalou rýchlosťou do depa.
 • Na vjazd do posledného kola bude jazdec upozornený obsluhou.
 • Z motokáry môže jazdec vystupovať len v najnutnejšom prípade. Pri tom jazdec musí dbať maximálnej opatrnosti, kde sa práve nachádzajú ostatní jazdci. V prípade otočenia motokáry do protismeru sa jazdec musí pred otočením do správneho smeru presvedčiť, že je trať voľná.
 • Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za prípadné úrazy, vzniknuté pri prevádzke na trati alebo mimo nej.
 • Prevádzkovateľ je oprávnený domáhať sa náhrady škody od zákazníka, pri poškodení či strate zapožičaných vecí.

 

Štart / Cieľ

Nebezpečie na trati

Umožniť rýchlejšiemu jazdcovi bezpečné predbiehanie

Výstraha (posledné upozornenie)

Diskvalifikácia (ukončenie jazdy)